Nhuộm gia công vải :

Các loại vải gia công của chúng tôi đa dạng & phong phú bao gồm:

  • Cotton
  • Polyester
  • Nylong
  • TC
  • CVC
  • Visco

 

Quy cách nhuộm

      Nhuộm hoạt tính

Pha trộn màu sắc theo từng tỉ lệ

 

Nhuộm phân tán

 

Thuốc nhuộm phân tán

 

Nhuộm trực tiếp

Màu hỗ trợ quá trình nhuộm